Women's Records


Women's Open

OPEN Result Name Body Weight Date Location
SQUAT
48 100 HK Standard
53 106 Ka Kiu Au 51.50 5/4/2019 Hong Kong
58 130 Zoe Ngo Yin Chiu 55.95 12/14/2019 Hong Kong
64 142.5 Daniella Means 59.40 10/12/2018 Virginia Beach, USA
72 135 HK Standard
84 145 HK Standard
100 155 HK Standard
100+ 165 HK Standard
BENCH
48 65 HK Standard
53 70 HK Standard
58 75 Zoe Ngo Yin Chiu 56.24 23/8/2019 Shanghai, CN
64 82.5 Daniella Means 60.90 4/22/2018 Sydney, AUS
72 90 HK Standard
84 95 HK Standard
100 100 HK Standard
100+ 105 HK Standard
DEADLIFT
48 132 Kay Kay Keung 46.05 12/14/2019 Hong Kong
53 135 Ka Kiu Au 51.50 5/4/2019 Hong Kong
58 153 Zoe Ngo Yin Chiu 56.40 13/4/2019 Sydney, AUS
64 180 Daniella Means 60.90 4/22/2018 Sydney, AUS
72 155 HK Standard
84 165 HK Standard
100 170 HK Standard
100+ 175 HK Standard
TOTAL
48 283 Kay Kay Keung 46.05 12/14/2019 Hong Kong
53 291 Ka Kiu Au 51.50 5/4/2019 Hong Kong
58 353 Zoe Ngo Yin Chiu 55.95 12/14/2019 Hong Kong
64 402.5 Daniella Means 60.90 4/22/2018 Sydney, AUS
72 365 HK Standard
84 390 HK Standard
100 415 HK Standard
100+ 440 HK StandardWomen's Junior

OPEN Result Name Body Weight Date Location
SQUAT
48 95 HK Standard
53 100 HK Standard
58 115 Zoe Ngo Yin Chiu 56.90 12/2/2018 Hong Kong
64 115 HK Standard
72 125 HK Standard
84 140 HK Standard
100 150 HK Standard
100+ 160 HK Standard
BENCH
48 60 HK Standard
53 65 HK Standard
58 70 HK Standard
64 75 HK Standard
72 85 HK Standard
84 90 HK Standard
100 95 HK Standard
100+ 100 HK Standard
DEADLIFT
48 125 Anju Ogyu 47.30 12/2/2018 Hong Kong
53 115 HK Standard
58 142.5 Zoe Ngo Yin Chiu 56.90 12/2/2018 Hong Kong
64 130 HK Standard
72 140 HK Standard
84 150 HK Standard
100 160 HK Standard
100+ 170 HK Standard
TOTAL
48 255 Anju Ogyu 47.30 12/2/2018 Hong Kong
53 255 HK Standard
58 325 Zoe Ngo Yin Chiu 56.90 12/2/2018 Hong Kong
64 300 HK Standard
72 330 HK Standard
84 360 HK Standard
100 385 HK Standard
100+ 410 HK Standard
 


Women's Youth

YOUTH Result Name Body Weight Date Location
SQUAT
44 75 HK Standard
48 85 HK Standard
53 90 HK Standard
58 100 HK Standard
64 105 HK Standard
72 115 HK Standard
84 125 HK Standard
84+ 130 HK Standard
BENCH
44 45 HK Standard
48 50 HK Standard
53 55 HK Standard
58 55 HK Standard
64 65 HK Standard
72 70 HK Standard
84 75 HK Standard
84+ 80 HK Standard
DEADLIFT
44 85 HK Standard
48 90 HK Standard
53 100 HK Standard
58 105 HK Standard
64 115 HK Standard
72 125 HK Standard
84 135 HK Standard
84+ 145 HK Standard
TOTAL
44 190 HK Standard
48 215 HK Standard
53 235 HK Standard
58 250 HK Standard
64 270 HK Standard
72 295 HK Standard
84 325 HK Standard
84+ 340 HK Standard

Our Sponsors